پاسخ روسیه به سوزان رایس/به رییس خود مشورت بدهید

آمریکا,بحران 92

مسکو- ایرنا- در حالی که سوزان رایس مشاور امنیت ملی رییس جمهوری آمریکا به روسیه توصیه کرده بود به اوکراین نیروی نظامی اعزام نکند، یک مقام وزارت امور خارجه روسیه گفت: خانم رایس بهتر است به رییس خود مشورت بدهد.

به گزارش ایرنا، مقام وزارت امور خارجه روسیه که نامش فاش نشده است، روز دوشنبه به ایتارتاس گفت:به نظریه کارشناسی خانم رایس که با توجه به لشکرکشی های مکرر آمریکا به مناطق مختلف جهان تنظیم شده است توجه کردیم.

وی افزود: این لشکرکشی ها به کشورهایی انجام می گیرد که معیارهای حکومت آنها با استانداردهای غربی مطابقت ندارد و حکومت های این کشور از کنترل خارج می شود.

سوزان رایس مشاور امنیت ملی رییس جمهوری آمریکا روز کشنبه در گفتگو با ان.بی.سی گفت: اعزام نیروی نظامی روسیه به اوکراین اشتباه جدی خوهد بود.

مقام وزارت امور خارجه روسیه گفت: امیدواریم هنگامی که رییس جمهوری آمریکا تصمیم به حمله نظامی دیگری بگیرد خانم رایس این گونه مشورت بدهد.

اروپام/2242**518**1856
کد N144660