شورای نگهبان طرح اصلاح قانون بخش تعاون اقتصاد را مغایر قانون اساسی دانست

قانون بخش اقتصاد

تهران- ایرنا- شورای نگهبان طرح اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد مصوب مجلس شورای اسلامی را مغایر موازین شرع و اصل 112 قانون اساسی دانست.

به گزارش ایرنا از اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، طرح اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب جلسه هشتم بهمن ماه سال جاری مجلس شورای اسلامی در جلسات شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام می شود:

1- ماده 5 موضوع اصلاح ماده 38 اصلاحی این قانون مصوب 1377/7/5 که متضمن حذف بندهای 2 و 5 ماده اخیرالذکر می باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.

2- از آنجا که ترکیب شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی وظایف و اختیارات آن موضوع مواد 41 و 42 قانون اجرای سیاست‎ های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام می باشد، لذا ماده 75 با توجه به نظر تفسیری شماره 5318 مورخ 1372/7/24 این شورا، مغایر اصل 112 قانون اساسی شناخته شد.

شورای نگهبان همچنین در تذکری اعلام کرده است: ظاهرا در ماده 5 موضوع اصلاح ماده 38 این قانون، مقصود مواد 111 ،126 و 147 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347/12/24 بوده است که اشتباهاً قانون تجارت مصوب 1311/2/13 ذکر گردیده است.

سیام(1)9254** 1572
کد N144581