چین انتصاب مقام هماهنگ کننده برای مساله تبت را محکوم کرد

آمریکا,تبت

تهران - ایرنا - وزارت خارجه چین دوشنبه با محکوم کردن اقدام آمریکا در انتصاب یک مقام ویژه هماهنگ کننده برای مساله تبت، اعلام کرد: با هر گونه مداخله خارجی در امور داخلی کشورش مخالف است.

به گزارش خبرگزاری رویترز از پکن، ˈهوا چونینگˈ سخنگوی وزارت خارجه چین در یک گفت وگوی کوتاه خبری گفت: دولت چین با اقدام هر کشور خارجی که از به اصطلاح مساله تبت برای مداخله در امور داخلی این کشور استفاده می کند، بشدت مخالف است.

این سخنگو افزود: چین این مقام را که آمریکا فرستاده ویژه در مسایل تبت می خواند، هرگز به رسمیت نمی شناسد.

این اظهارات درحالی بیان شده است که اقدام ˈباراک اوباماˈ رییس جمهوری آمریکا برای ملاقات با ˈدالایی لاماˈ رهبر در تبعید بوداییان تبت در کاخ سفید، اعتراض چین را برانگیخته است.

همچنین در پی درخواست آمریکا برای ازسرگیری گفت وگوها بین چین و دالایی لاما یا نمایندگان وی بدون تعیین هیچ پیش شرطی ، ˈجان کریˈ وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد: به منظور پیشبرد این گفت وگوها ˈسارا سوئلˈ یکی از مقامات این وزارتخانه را به عنوان هماهنگ کننده ویژه مسایل تبت منصوب می کند.

چین که منطقه تبت را جزو لاینفک قلمرو خود می داند، دالایی لاما را یک جدایی طلب می نامد که در سال 1959درپی قیام نافرجام برای استقلال این منطقه از چین ؛ به هند گریخت.

آساق 1450**1392
کد N144378