دومین گزارش نظارتی مجلس از عملکرد دولت منتشر می شود

روحانی

تهران ایرنا - مدیرکل امور کارشناسی نظارت مجلس، با بیان اینکه گزارش نظارتی مجلس از سه ماهه دوم دولت یازدهم هشتم اسفن ماه منتشر می شود، گفت: این گزارش بازه زمانی هفتم 7 آذر تا هفتم اسفند را تحت پوشش قرار می دهد.

به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی مجلس شورای اسلامی؛ مجتبی ملک افضلی از انتشار گزارش سه ماه نظارتی معاونت نظارت مجلس خبر داد و گفت: این گزارش پنجشنبه 8 اسفند نهایی می شود.

مدیرکل امور کارشناسی نظارت مجلس، ادامه داد: گزارش تهیه شده معاونت نظارت، بازه زمانی هفتم آذر ماه تا هفتم اسفند ماه را تحت پوشش قرار می دهد.

این گزارش مانند گزارش های گذشته شامل تعداد سؤال، تحقیق و تفحص، تذکر، استیضاح، رأی اعتماد به وزرا، گزارش های مواد 49 و 236 آیین نامه داخلی، نظارت بر شوراها، مجامع و برخی امور خاص می شود.

معاونت نظارت به دو صورت گزارش سالیانه و گزارش سه ماهه اطلاع رسانی کرده و اطلاعات را در اختیار نمایندگان قرار می دهد.

سیام**1348**1535
کد N144258