الجزیره خبر داد؛

پیچیدگی وضعیت انتخابات ریاست جمهوری مصر/ ژنرال السیسی استخاره گرفت و منصرف شد

آفریقا و خاورمیانه

یک رسانه سعودی اعلام کرد : ژنرال عبدالفتاح السیسی تصمیم نهایی خود را برای عدم مشارکت در انتخابات آتی ریاست جمهوری مصر اتخاذ کرده است.

به گزارش خبرگزری مهر، منابع نزدیک به ژنرال "عبدالفتاح السیسی" به روزنامه سعودی الجزیره اعلام کردند: وی تصمیم نهایی خود را در زمینه عدم کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری آتی مصر اتخاذ کرده است.

بنابراین گزارش، ژنرال السیسی تاکید کرده حتی در صورتی با فشارهای شدید مردمی روبرو شود در انتخابات نامزد نخواهد شد.

این منابع اعلام کرده اند: السیسی پس از گرفتن استخاره تصمیم به عدم مشارکت در انتخابات گرفته از تصمیم خودش نیز راضی است.

السیسی همچنین تاکید کرده که مواضع غربیها برای وی هیچ اهمتی ندارد و تنها ملت مصر و مشکلات آنها ذهن وی را مشغول کرده است.