افخم:

سرنوشت اوکراین با تحقق اراده ملت میسر است

سیاست خارجی

اعتقاد داریم سرنوشت اوکراین با تحقق اراده ملت و تفاهم نیروهای سیاسی این کشور و عدم دخالت خارجی میسر است.

سخنگوی وزارت امورخارجه به دنبال تحولات بوجود آمده در اوکراین اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران، تحولات اخیر در کشور اوکراین را با دقت پیگیری می‌کند.

به گزارش ایلنا، مرضیه افخم افزود: در این چارچوب، ضمن تاکید بر حفظ ثبات و آرامش و پرهیز از خشونت، اعتقاد داریم سرنوشت اوکراین با تحقق اراده ملت و تفاهم نیروهای سیاسی این کشور و عدم دخالت خارجی میسر است.

کد N143735