ترقی در سالگرد تاسیس خبرگزاری كار ایران:

ایلنا در موضع گیری‌های سیاسی خود متعادل بوده است

سیاست داخلی

خبرگزاری ایلنا در مجموع با هدف حمایت از مسائل کارگری و قشر کارگر راه اندازی شد و به سهم خود در بخش اقتصادی و خصوصا انعکاس نیاز‌ها و مشکلات کارگری برای افکار عمومی جامعه و حفظ تعادل در موضع گیری‌های سیاسی خود خوب عمل کرده است.

عضو حزب موتلفه اسلامی با اشاره به یازدهمین سالگرد خبرگزاری ایلنا گفت: خبرگزاری ایلنا به سهم خود در بخش اقتصادی و خصوصا انعکاس نیاز‌ها و مشکلات کارگری برای افکار عمومی جامعه و حفظ تعادل در موضع گیری‌های سیاسی خود خوب عمل کرده است.

حمیدرضا ترقی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا،  در خصوص یازدهمین سالگرد تاسیس خبرگزاری ایلنا اظهار داشت: خبرگزاری ایلنا در مجموع با هدف حمایت از مسائل کارگری و قشر کارگر راه اندازی شد و به سهم خود در بخش اقتصادی و خصوصا انعکاس نیاز‌ها و مشکلات کارگری برای افکار عمومی جامعه و حفظ تعادل در موضع گیری‌های سیاسی خود خوب عمل کرده است.

عضو حزب موتلفه اسلامی در ادامه با بیان اینکه در طول یازده سال فعالیت ایلنا، کمتر موضع افراطی و یا موضع خارج از تعادل در مسائل سیاسی و یا اقتصادی از این رسانه دیده شده است، افزود: سعی این خبرگزری در این مدت بر این بوده است که با ارائه تحلیل‌های منطقی، فضای کارگری کشور را یک قضای کم تنش نشان دهد و مشکلات آن‌ها را منعکس و از حقوق آن‌ها دفاع کند.

وی با اشاره به مشکلاتی که به طور طبیعی در مسیر تداوم فعالیت رسانه‌ها وجود دارد،‌خاطرنشان کرد: ایلنا علی رغم این مشکلات توانسته جای خود را در بین قشر خاصی از جامعه باز کند، اما در عین حال نیازمند قدری بازنگری در لوگوی خبرگزاری و تنوع در مطالب در جهت ارتقاء این رسانه است.

کد N143734