سفیر اوکراین در گفتگو با مهر:

نقش منفی روسیه در تحولات اوکراین/ مجبور به داشتن روابط عادی با مسکو هستیم