در گفگو با مهر مطرح شد:

اقتصاد مقاومتی به معنای انزوا و دفاع نیست/ رفع تنگدستی و بیکاری در صورت اجرای درست سیاستهای اقتصاد مقاومتی

مجلس

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: اقتصاد مقاومتی برنامه دراز مدتی برای قطع وابستگی است، اقتصاد مقاومتی به معنای انزوا و دفاع نیست بلکه اقتصاد مقاومتی به معنای پیشروی به جلو و برداشتن موانع است.

موید حسینی صدر در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با بیا اینکه اقتصاد مقاومتی تنها استراتژی دوران تحریم نیست گفت: وابستگی آسیب بزرگ اقتصاد کشور ماست که با وقوع تحریم ها این بیماری آشکار شد. اقتصاد ما به شدت وابسته است.

نماینده مردم خوی در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: کشوری که دارای تمدن 2500 ساله است و ادعا دارد که زمانی مهد تمدن بوده است باید خیلd زودتر به این فکر می افتاد که به توان داخل تکیه کند، همه کشور های قدرتمند در زمینه های مختلف برند مخصوص خود را دارند مثلا در تولید دارو، ماشین آلات و پوشاک در داخل برد با کیفیت دارند اما کشور ما سال هاست که وابسته است و باید علل این وابستگی ریشه یابی شود.

وی با اشاره به اینکه با وقوع تحریم ها این آفت و بیماری خود را در اقتصاد ایران بروز داد گفت: اقتصاد مقاومتی برنامه دراز مدتی برای قطع وابستگی است. اقتصاد مقاومتی به معنای انزوا و دفاع نیست بلکه اقتصاد مقاومتی به معنای پیشروی به جلو و برداشتن موانع است.

حسینی ادامه داد: علت وابستگی ما به در آمد نفتی چیست؟ چرا باید با قطع در آمد نفتی کشوری که دارای قابلیت های فراوان اقتصادی است دچار مشکل شود؟

وی تصریح کرد: در صورت اجرای همه جانبه سیاست های اقتصاد مقاومتی پتانسیل های کشور ما شکوفا شده و دیگر بیکاری و تنگدستی وجود ندارد.

به گزارش مهر، هفته گذشته سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری به قوه مجریه و مقننه ابلاغ شد. رئیس جمهور و رئیس قوه مقننه نیز دستورات لازم را برای اجرایی شدن این سیاست ها به مسئولان ابلاغ کردند.