مرکز پژوهش های مجلس منتشر کرد:

مروری بر سیر تطور گروه های دوستی پارلمانی از دوره سوم تا نهم مجلس شورای اسلامی

مرکز پژوهش های مجلس

تهران-ایرنا-مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، سیر تطور گروه های دوستی پارلمانی را از دوره سوم تا نهم مجلس شورای اسلامی مورد مطالعه قرار داد.

به گزارش روز دوشنبه ایرنا از روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ، دفتر مطالعات سیاسی این مرکز اعلام داشت: در جهان امروز با توجه به گستردگی و پیچیدگی های مناسبات سیاسی لازم است یک کشور از تمامی ظرفیت های خود برای بیان دیدگاه ها و تامین حداکثری اولویت های منافع ملی اش استفاده کند. یکی از ظرفیت های مغفول دیپلماسی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران، گروه های دوستی به حساب می آیند که فاصله زیادی تا رسیدن به وضعیت آرمانی دارند.

این گزارش می افزاید: مطالعه تطبیقی کشورهای دارای نظام پارلمانی پیشرفته نیز نشان از این واقعیت دارد که جایگاه گروه های دوستی در مجالس قانونگذاری این کشورها به صورت قاعده مندی تقویت شده است و بخش قابل توجهی از تحرکات دیپلماسی پارلمانی این کشورها از طریق نظام مند کردن فعالیت این گروه ها دنبال می شود.

در ادامه این گزارش آمده است: ماهیت غیررسمی گروه های دوستی پارلمانی، قدرت مانور دیپلماتیک نمایندگان در حوزه سیاست خارجی را افزایش می دهد ، زیرا برخی از محدودیت های فراروی وزارت امور خارجه، برای آنان وجود ندارد. به همین دلیل در پارلمان اکثر کشورها، قانونگذارانی را برای مدیریت این گروه ها انتخاب می کنند که از دانش ، تجربه و ابتکارات فردی لازم برای ارتقای روابط بین المجالسی با سایر کشورها برخوردار باشند. از طرفی «قاعده مجاورت جغرافیایی» نیز در چینش این گروه ها لحاظ می شود، به طوری که کشورهای هرگروه از مجاورت سرزمینی و قرابت فرهنگی برخوردارند.

این گزارش می افزاید: در این گزارش ضمن بررسی روند افزایشی گروه های دوستی از دوره سوم تا نهم مجلس شورای اسلامی ، راهکارهایی برای ارتقای کارایی این گروه ها پیشنهاد می شوند.

در ادامه این گزارش آمده است: موضوع تشکیل گروه های دوستی پارلمانی در دور دوم مجلس شورای اسلامی مطرح شد. در این دوره مجالس قانونگذاری برخی کشورهای نزدیک به جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد تشکیل گروه دوستی پارلمانی به مجلس شورای اسلامی را ارائه کردند که به دلایل شناخت کم قانونگذاران از کارکرد این گروه ها، مشکلات ناشی از جنگ تحمیلی و کمبود امکانات اجرایی؛ تشکیل این گروه ها محقق نشد. بنابراین بررسی روند افزایش گروه های دوستی را باید از مجلس سوم آغاز کرد.

این گزارش می افزاید: با پایان یافتن جنگ تحمیلی و تاکید ریاست وقت قوه مقننه ، موضوع تشکیل گروه های دوستی پارلمانی در آغاز دوره سوم در دستور کار قرار گرفت و نهایتا در تاریخ 12 مهرماه 1368 آیین نامه تشکیل گروه های دوستی پارلمانی به تصویب رسید. متعاقب آن ، اولین گروه دوستی در سال 1368 با پارلمان کشور مسلمان و همسایه ایران ، پاکستان تشکیل شد. مجلس سوم در این دوره با چند کشور دیگر هم گروه های دوستی پارلمانی را تشکیل داد.

سیام**9121**1535
کد N143071