شرقی‌ها و غربی‌های اوکراین به جان هم افتادند

عده‌ای خشمگین در کریمه، واقع در شرق اوکراین یکی از حامیان اعتراضات کی یف را روز شنبه مورد ضرب و شتم قرار دادند.

شرقی‌ها و غربی‌های اوکراین به جان هم افتادندعده‌ای خشمگین در کریمه، واقع در شرق اوکراین یکی از حامیان اعتراضات کی یف را روز شنبه مورد ضرب و شتم قرار دادند.

   

 


در حالی که غرب اوکراین به اروپا نظر دارد و مخالف ویکتور یانوکوویچ است، شرق این کشور متمایل به روسیه و هواداران اوست.

یکی از ساکنان مناطق شرقی که از کی یف بازگشته و شاهد اعتراضات بوده می گوید: «من از کی یف برمی گردم. کشور تقریبا در جنگ است. باید به سازماندهی دفاعی خود فکر کنیم.»

رهبران مناطق شرقی اوکراین بر مقابله با مخالفان یانوکوویچ تاکید و اعلام کردند که در شرایط فعلی خود کنترل مناطق تحت امرشان را به عهده خواهند گرفت.

ویکتور یانوکوویچ ضمن اینکه خود را رئیس جمهوری اوکراین می داند، حوادث اخیر این کشور را کودتا خوانده و گفته است: «من قصد استعفا ندارم. من رئیس جمهوری مشروع هستم که از طریق قانونی انتخاب شده است.»

 یورونیوز

52261

کد N141985