سردار کارگر درگفتگو با مهر:

پیشرفت‌های نظامی حاصل اعتماد به نیروهای داخلی است

نیروهای مسلح

رئیس بنیاد حفظ ارزشهای دفاع مقدس با بیان اینکه ما با وجود تحریم‌ها در عرصه نظامی پیشرفتهای بسیار خوبی داشتیم افزود: دلیل این امر این بوده که ما روی پای خودمان ایستادیم و به نیروهای داخلی بیشتر اعتماد کردیم.

سردار بهمن کارگر رئیس بنیاد حفظ ارزشهای دفاع مقدس در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد دلایل پیشرفت کشور در عرصه های تجهیزاتی دفاعی گفت: مسلم این است که با وجود تحریمها ما خود اتکایی و روی پای خود ایستادن را تمرین کرده ایم و این نشان می دهد تحریمها در تولیدات و پیشرفتهای  علمی و تولید دانش اثر برعکس داشته است.

رئیس بنیاد حفظ ارزشهای دفاع مقدس اضافه کرد: پس از انقلاب نیروهای مسلح روی پای خود ایستاده و به نیروهای داخلی بیشتر اعتماد کرد و این اعتماد موجب شد که نیروهای داخلی بهترین های دنیا را تولید کنند.

وی ادامه داد: در همین راستا شاهد هستیم هر ساله وزارت دفاع، صنایع نظامی و نیروهای مسلح در رابطه با تجهیزات پیشرفته دنیا به کلاس های بالاتر و تجهیزات بالاتر دست پیدا کرده که ناشی از آن است که نیروهای مسلح روز به روز از نظر کیفی و کمی پیشرفت خوبی از نظر تجهیزات دفاعی دارند.