روسیه: قطعنامه شورای امنیت درباره وضعیت انسانی سوریه حاوی تحریم نیست

قطعنامه,سوریه

مسکو- ایرنا- آلکساندر لوکاشویچ سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه گفت: قطعنامه شورای امنیت درباره وضعیت انسانی سوریه حاوی تحریم نیست و مسکو از این قطعنامه استقبال می کند.

به گزارش ایرنا به نقل از وزارت امور خارجه روسیه، لوکاشویچ روز شنبه گفت: روسیه به قطعنامه شورای امنیت در باره وضعیت انسانی در سوریه رای داد زیرا در جریان هماهنگی متن آن، مولفین قطعنامه به اصلاحات پیشنهادی روسیه توجه کردند.

وی افزود: این قطعنامه هیچ گونه تهدیدی از نظر اعمال تحریم علیه سوریه ندارد.

سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت: هدف اصلی قطعنامه جدید در باره سوریه را تامین شرایط بهبودی وضع انسانی این کشور و تسهیل شرایط دسترسی مردم سوریه به کمک های سازمان های بین المللی می دانیم.

وی ادامه داد: در قطعنامه تاکید شده است که تلاش های انسانی در سوریه باید مطابق با اصول و مقررات سازمان ملل در زمینه کمک های انسانی انجام گیرد.

وی گفت که مطابق قطعنامه در تحویل کمک های انسانی به مردم سوریه باید به حق حاکمیت این کشور احترام گذاشت و به دیدگاه دولت این کشور توجه داشت.

۱۵ عضو شورای امنیت صبح شنبه به وقت محلی به پیش نویس قطعنامه ای که توسط اردن، لوکزامبورگ و استرالیا سه کشو عضو غیردایم شورای امنیت تهیه شده بود، رای موافق دادند.

این قطعنامه خواستار ارسال کمک های فوری به مناطق جنگ زده سوریه و پایان بمباران مناطق مسکونی شده است.

اروپام/2242**۵۱۸ ** 1917
کد N139343