استقبال بان کی مون از تصویب قطعنامه شورای امنیت درباره وضعیت انسانی سوریه

سوریه

نیویورک، ایرنا- دبیرکل سازمان ملل از صدور قطعنامه شورای امنیت برای کمک های انسانی به مردم سوریه استقبال و ابراز امیدواری کرد که این قطعنامه زمینه ارسال کمک های انسانی به مردم جنگزده را فراهم آورد.

به گزارش ایرنا بان کی مون که روز شنبه پس از تصویب این قطعنامه در جلسه شورای امنیت سخن می گفت، اظهار امیدواری کرد که این قطعنامه تا حدودی از درد و رنج مردم سوریه بکاهد.

وی اظهارداشت این قطعنامه مورد نیاز نبود؛ چراکه موضوع کمک های انسانی نیازی به بحث و مذاکره و تصویب قطعنامه نداشت و قوانین بین المللی دراین باره به حد کافی روشن است.

وی وضعیت سوریه را بسیار خطرناک و ناامید کننده دانست و از اعضای شورای امنیت خواست با همکاری با یکدیگر به پایان بحران کمک کنند.

بان کی مون از کاربرد سلاح های سنگین و بمباران هوایی مناطق مسکونی سوریه انتقاد کرد و گفت که سازمان ملل از هدف قرار دادن غیرنظامیان، خانه های مسکونی، بیمارستان و مدارس و سواستفاده از کودکان در جنگ سوریه نگران است.

دبیرکل سازمان ملل همچنین از خدمات هلال احمر سوریه تقدیر کرد و خواستار افزایش کمک بین المللی برای مردم سوریه شد.

وی تاکید کرد که سازمان ملل به شدت از محاصره غیرنظامیان توسط نظامیان سوریه و شورشیان به عنوان یک تاکتیک نظامی نگران است و خواستار پایان محاصره مردم غیرنظامی در آن کشور است.

پانزده عضو شورای امنیت صبح شنبه به وقت محلی به پیش نویس قطعنامه ای که توسط اردن، لوکزامبورگ و استرالیا سه کشو عضو غیردایم شورای امنیت تهیه شده بود، رای موافق دادند.

این قطعنامه خواستار ارسال کمک های فوری به مناطق جنگزده سوریه و پایان بمباران مناطق مسکونی شده است.

اروپام 2251 **1908
کد N139278