در دیداربا سفیرایران/

وزیر کشور لبنان بر ضرورت برقراری امنیت ارگان های ایرانی تاکید کرد

وزیر کشور لبنان,امنیت

بیروت – ایرنا -« نهاد المشنوق» وزیر جدید کشور لبنان روز شنبه در دیدار با «غضنفر رکن آبادی» سفیر جمهوری اسلامی ایران برلزوم تأمین امنیت کل لبنان و بویژه اماکن دیپلماتیک ،سفارت و سایر ارگان های جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد.

به گزارش ایرنا ، المشنوق در این دیدار همچنین پیگیری موضوع حمله به سفارت ورایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران تا دستگیری عوامل اصلی را مورد تاکید قرار داد.

وی همچنین تشکیل دولت لبنان را گامی مثبی برای کاهش چالش ها و تقویت امنیت این کشور دانست.

سفیر ایران و وزیر کشور لبنان در این دیدار در باره آخرین تحولات صحنه لبنان ومنطقه گفت وگو کردند.

سفیر جمهوری اسلامی ایران نیز با تبریک تشکیل دولت لبنان، با اشاره به انفجار اخیر مقابل رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران، شهادت «محمد دندش » مأمور محافظت از رایزنی فرهنگی (از نیروی انتظامی لبنان) وعده دیگری از مردم بیگناه لبنان را تبریک و تسلیت گفت.

رکن آبادی با اشاره به همکاری های مشترک دستگاههای ذیربط امنیتی، از اقدامات بعمل آمده توسط وزارت کشور لبنان و فرماندهی امنیت داخلی و شعبه اطلاعات لبنان تقدیر کرد و درجریان آخرین نتایج تحقیقات بعمل آمده در ارتباط با عملیات تروریستی اخیر قرار گرفت.

وی همچنین بر سیاست ثابت جمهوری اسلامی ایران در جهت کمک به ایجاد ثبات ،امنیت وحفظ استقرار در لبنان تأکید کرد.

خاورم ** 1324
کد N139183