قطعنامه شورای امنیت درباره وضعیت انسانی سوریه تصویب شد

سوریه

نیویورک، ایرنا- اعضای شورای امنیت روز شنبه پیش نویس قطعنامه ای را درباره وضعیت انسانی در سوریه به اتفاق آرا تصویب کردند.

به گزارش ایرنا پانزده عضو شورای امنیت صبح شنبه به وقت محلی به پیش نویس قطعنامه ای که توسط اردن، لوکزامبورگ و استرالیا سه کشو عضو غیردایم شورای امنیت تهیه شده بود، رای موافق دادند.

این قطعنامه خواستار ارسال کمک های فوری به مناطق جنگزده سوریه و پایان بمباران مناطق مسکونی شده است.

در این جلسه دبیرکل سازمان ملل و بشار جعفری، نماینده دایم سوریه در سازمان ملل حضور داشتند.

اروپام 2251 **1908
کد N139166