ارایه 90 مقاله در همایش بین المللی دانش آموختگان ایرانی در ترکیه

ایران

آنکارا - ایرنا - 90 مقاله برای شرکت در چهارمین همایش علمی بین المللی دانشجویان و دانش آموختگان ایرانی در ترکیه پذیرفته شد.

به گزارش ایرنا ، انجمن علمی و فرهنگی دانشجویان ایرانی مقیم ترکیه اعلام کرد که از میان بیش از 120 مقاله برای شرکت در همایش علمی بین المللی دانشجویان و دانش آموختگان ایرانی در ترکیه ، 90 مقاله پذیرفته شد.

این همایش با شرکت دانشجویان ایرانی که در دانشگاه های مختلف ترکیه به تحصیل اشتغال دارند ، روز 10 اسفندماه در آنکارا برگزار خواهد شد.

در این همایش که با شرکت مقاماتی از کشورمان و ترکیه برگزار می شود از دانشجویان فارغ التحصیل ایرانی دانشگاه های مختلف ترکیه در سال گذشته میلادی نیز تقدیر به عمل خواهد آمد.

افزون بر آن در جهت طرح تکریم دانشجویان ممتاز به لحاظ پژوهشی و علمی به برخی از دانشجویان نیز جوایزی اهدا می شود.

خاورم ** 230 **1010
کد N139009