موسسه گالوپ، آمریکایی ها دیگر ایران را بزرگترین دشمن خود نمی دانند

نظرسنجی

تهران - ایرنا - نیمی از آمریکایی هایی که همین دو سال قبل ایران را بزرگترین دشمن کشورشان می دانستند، اکنون دیگر چنین نظری ندارند و به جای آن کره شمالی و سپس چین را به عنوان بزرگترین دشمنان خود به حساب می آورند.

به گزارش پایگاه اینترنتی ˈگالوپˈ، بعد از چین و کره شمالی، 9 درصد آمریکایی ها به روسیه، 7 درصد به عراق، 5 درصد به افغانستان و 3درصد هم به سوریه به عنوان بزرگترین دشمن آمریکا اشاره کرده اند.

این مهم ترین نتیجه نظر سنجی ای است که دو هفته قبل توسط موسسه پژوهشی گالوپ در آمریکا صورت گرفت. گمان می رود که توافق هسته ای با قدرت های جهانی در این تغییر عمده نقش داشته است.

بر اساس گزارش این پایگاه خبری، نخستین بار در سال 2001 بود که گالوپ از مردم آمریکا پرسید کدام کشور را به عنوان بزرگترین دشمن آمریکا در جهان می شناسند، در آن زمان، آمریکایی ها به عراق به عنوان بزرگترین دشمن آمریکا نگاه می کردند.

این گزارش در ادامه می افزاید: در سال 2005 که دو سال از حمله آمریکا به عراق می گذشت، عراق و کره شمالی به طور مشترک به عنوان بزرگترین دشمن آمریکا شناخته می شدند به شکلی که 22 درصد از آمریکایی ها به هر یک از این دو کشور اشاره داشتند.

به نوشته گالوپ، سال بعد بود که ایران (با 31 درصد) جای عراق و کره شمالی را گرفت و تا امسال از نظر افکار عمومی آمریکا در این جایگاه باقی ماند.

به گفته گالوپ، هر چند اکنون احتمال اینکه آمریکایی ها ایران را به عنوان بزرگترین دشمن کشورشان بدانند پایین تر آمده اما نگاه بنیادین آنان نسبت به ایران تغییر چندانی نکرده و در مجموع یک نگرش منفی است .

پایگاه اینترنتی گالوپ در ادامه می نویسد: به نسبت سال 2012 آمریکایی هایی که در همه زیر گروه های این نظر سنجی قرار دارند به احتمال کمتری ایران را به عنوان بزرگترین دشمن ایالت متحده به شمار می آورند. شمار مردان، سالخوردگان و فارغ التحصیلان آمریکایی دانشگاه که در سال های قبل گرایش زیادتری به نام بردن از ایران به عنوان بزرگترین دشمن آمریکا داشتند اکنون به شدت کمتر شده است .

سالخوردگان و طرفداران جمهوریخواه به نسبت جوانان و طرفداران دمکرات از گرایش بیشتری برای تلقی ایران به عنوان بزرگترین دشمن ایالات متحده بر خوردارند. در عوض جوانان و دمکرات ها گرایش بیشتری به تلقی کره شمالی به عنوان بزرگترین دشمن آمریکا دارند.

نتایج این نظر سنجی بر اساس گفت و گوهای تصادفی تلفنی در روزهای ششم تا نهم فوریه با 1023 نفر از بزرگسالان بالای هجده سال در تمامی پنجاه ایالت آمریکا و فرمانداری کلمبیا صورت گرفته و حاشیه خطای آن مثبت / منفی چهار است که سطح دقت آن را تا 95 درصد می رساند.

**1542**
کد N138735