تشدید اختلافات میان مخالفان سوری؛

سلیم ادریس: احمد الجربا یک دیکتاتور است

آفریقا و خاورمیانه

فرمانده نظامی مخالفان سوری موسوم به ارتش آزاد در سخنانی احمد الجربا رئیس ائتلاف مخالفان این کشور را یک دیکتاتور توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سلیم ادریس فرمانده نظامی مخالفان سوری موسوم به رئیس ستاد مشترک ارتش آزاد در گفتگو با بی.بی.سی احمد الجربا رئیس ائتلاف مخالفان سوری را به باد انتقاد گرفت و وی را یک دیکتاتور توصیف کرد.

وی گفت که تصمیمات صادره از "اسعد مصطفی" وزیر دفاع دولت مخالفان سوری را به رسمیت نمی شناسد و وی را مردی فاسد می داند که برای اجرای پروژه فساد و به خواست احمد الجربا روی کار آمده است.

خاطرنشان می شود مخالفان سوری که از ابتدای بحران سوریه تاکنون با یکدیگر اختلاف داشته اند این بار سلیم ادریس را از ریاست ستاد مشترک ارتش آزاد برکنار کرده و "عبدالاله البشیر النعیمی" را به ریاست ستاد این ارتش منصوب کرده اند.

ادریس پس از خبر برکناری اش در بیانیه ای اعلام کرد که با این تصمیم مخالف است و  فرماندهان نظامی در مناطق مختلف سوریه متعهد شده اند که تحت فرماندهی وی به عملیات ها ادامه دهند و مسئولیت بازنگری و ایجاد تغییراتی در ساختار ستاد ارتش آزاد را به وی واگذار کرده اند.