ادامه اعتراضات اخوانی ها در مصر / 5 نفر بازداشت شدند

آفریقا و خاورمیانه

نیروهای امنیتی مصر پنج عضو اخوان المسلمین را بازداشت کردند که دو نفر از آنها، یک خودرو پلیس را به آتش کشیده بودند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، وزارت کشور مصر در بیانیه ای اعلام کرد نیروهای امنیتی، دو عضو اخوان المسلمین را در اسکندریه به سبب آتش زدن یک خودرو پلیس بازداشت کردند، این دو عضو اخوان المسلمین، راننده این خودرو پلیس را هم زخمی کردند.

الیوم السابع همچنین اعلام کرد نیروهای امنیتی برای پایان به درگیریهای اخوانی ها و مردم در میدان النعام عین شمس از گاز اشک آور استفاده کردند.

طرفداران اخوان المسلمین در خیابان العریش هم هدف حمله نیروهای امنیتی قرار گرفتند.

اخوانی ها هم اقدام به آتش زدن لاستیک خودروها و بستن خیابان العریش کردند.

خیابان العروبه در منطقه الطالبیه الهرم هم شاهد تظاهرات طرفداران اخوان المسلمین بوده است.

نیروهای امنیتی مصر، یکی از خیابانهای شهر 6 اکتبر را در پی اقدام طرفداران اخوان المسلمین در آتش زدن یک خودرو پلیس، مسدود کردند.

منابع مصری همچنین گزارش دادند نیروهای امنیتی، سه عضو اخوان المسلمین را در استان المنوفیه بازداشت کردند.

اعتراضات طرفداران اخوان المسلمین از زمانی که ارتش، محمد مرسی رئیس جمهوری این کشور را برکنار کرد، آغاز شده و متوقف نشده است.