روایت های امیدبخش رسانه های خارجی از روند مذاکرات هسته ای وین

ایران,رسانه های خا رجی

تهران - ایرنا - رسانه های خارجی با پوشش اخبار مربوط به تازه ترین مذاکرات هسته ای ایران با هیات های مذاکره کننده، بلافاصله چشم انداز مثبتی از این نشست های دوجانبه در صدر اخبار خود ترسیم کردند.

به گزارش ایرنا، مرحله دیگری از مذاکرات هسته ای به عنوان اولین گام در مسیر گفت وگوهای جامع برای دستیابی به توافق نهایی به مدت سه روز از سه شنبه تا پنجشنبه (29 بهمن الی اول اسفند) در وین پایتخت اتریش برگزار شد.

طرفین مذاکراه کننده طی این گفت وگوها که در مقر سازمان ملل متحد برگزار شد، در مورد زمانبندی مذاکرات آتی و چارچوب آن به توافق رسیدند.

ˈمحمدجواد ظریفˈ که در صدر هیات مذاکره کننده هسته ای از ایران در وین حضور داشت، با شرکت در نشست خبری پایان این مذاکرات به اتفاق ˈکاترین اشتونˈ مذاکره کننده ارشد اتحادیه اروپا، بر مفید و سازنده بودن این مذاکرات تاکید و از برگزاری دور بعدی این گفت وگوها در روزهای 26 تا 29 اسفند (17تا 20 ماه مارس) در وین خبر داد.*رسانه های خارجی

اکثر رسانه های فارسی زبان خارجی از ˈرادیو فرداˈ، ˈبی بی سیˈ، ˈدویچه ولهˈ، ˈصدای آمریکاˈ، ˈرادیو زمانهˈ، ˈرادیو فرانسهˈ، ˈالعربیهˈ و دیگر منابع خبری خارجی در اولین روز از پایان نشست های دوجانبه هسته ای با انتشار گزارش های متعدد و متنوعی چشم انداز روشنی از این گفت وگوها در راس اخبارشان تصویر کردند.

پایگاه اطلاع رسانی بی بی سی با انتشار گزارش، تحلیل و تفسیر، گفت وگو، مقاله، گزارش تصویری، زیر عناوینی چون ˈگام های هسته ای تازه ایران و پنج به اضافه یکˈ، ˈمذاکرات ایران و ۱+۵ با تعیین یک چارچوب زمانی به پایان رسیدˈ، ˈایران و آژانس هفت گام با یکدیگر راه آمدندˈ، مذاکرات اخیر را پوشش داد.

این منبع خبری انگلیسی در گزارشی با تصویری از محمد جواد ظریف و کاترین اشتون مذاکره کننده ارشد طرفین در حال خنده، به نقل از خبرنگار بی بی سی در وین می نویسد: دو طرف بسیار شاد و خندان بودند و راضی به نظر می رسیدند.

به نوشته این شبکه خبری، ظریف وزیر امور خارجه ایران و اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در کنفرانس مطبوعاتی مشترک اعلام کردند که به توافق رسیده اند تا در چهار ماه آینده مذاکرات را برای رسیدن به یک راه حل نهایی ادامه دهند.

تارنمای بی بی سی با اشاره به زمان و مکان نشست بعدی ایران با گروه 1+5، به نقل از خبرگزاری ˈرویترزˈ از سفر کاترین اشتون در روز نهم مارس به ایران خبر می دهد.

این منبع خبری، همچنین به نقل از خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) یاد آور شد: رئیس گروه مذاکره کننده هسته ای ایران گفته نمی گذارد ˈکسی برای ایران نسخه بپیچدˈ.

بی بی سی طی گفت وگوی اختصاصی با ˈوندی شرمنˈ معاون وزیر خارجه آمریکا، نقطه نظرات وی نسبت به روند مذاکرات و لغو تحریم های ایران به هنگام حصول اطمینان از صلح آمیز بودن فعالیت های هسته ای این کشور خبر داد.

پایگاه اطلاع رسانی رادیو فردا نیز زیر عناوینی چون ˈآژانس: ایران به مفاد توافق ژنو عمل کرده استˈ، ˈشرمن: از زمان روی کار آمدن دولت روحانی قدم های مهمی برداشته شدهˈ، ˈدور بعدی مذاکرات ایران و ۱+۵ روز ۱۷ مارس برگزار می شودˈ به موضوع پرداخته است.

به نظر می رسد وندی شرمن طی برنامه از پیش تدوین شده به منظور انتقال نظرات و اهداف کشورش در راستای این مذاکرات مصاحبه با شبکه های خارجی را در دستور کار خود دارد.

معاون وزیر خارجه آمریکا که در حاشیه این مذاکرات گفت وگویی اختصاصی با بی بی سی داشت، در مصاحبه های دیگری با رادیو فردا و صدای آمریکا نیز به اظهار نظر درباره شرایط و روند مذاکرات پرداخت.

پایگاه اطلاع رسانی صدای آمریکا هم که از منبع رادیو فردا تغذیه می کند، در اخباری حاکی از روند مثبت مذاکرات وین باز به نقل از وندی شرمن می نویسد: همه حاضران مصمم به رسیدن به توافق بودند.

به نوشته این منبع خبری، وندی شرمن معاون وزیر امور خارجه آمریکا در امور سیاسی و مذاکره کننده ارشد در گفت وگوهای اتمی گروه ۵+۱ با ایران در مصاحبه اختصاصی به صدای آمریکا اظهار داشت که من و هیات همراهم با آمادگی کامل آمدیم تا درباره همه مسائلی که قرار است در توافق نهایی مطرح شود، گفت وگو کنیم .

این رسانه خارجی نیز در گزارشی با تصویری از ظریف و اشتون پشت بلندگوهای سخنرانی، با شرح کوتاهی از ماجرا زیر عنوان ˈمذاکرات برای رسیدن به توافق فراگیر ادامه می یابدˈ، از سازنده بودن مذاکرات سه روزه ایران و ۶ قدرت جهانی می نویسد.

این شبکه خبری به نقل از ˈآسوشیتد پرسˈ می افزاید: انتظارات از مذاکرات که روز سه شنبه آغاز شد زیاد نبود، و هدف لحن مثبت در چارچوبی برای گفت و گوهای آینده ظاهراً تا حدودی کاهش تردید های کسانی در داخل ایران بود که می گویند مذکرات پبشرفت نکرده است.

اکثر رسانه های خارجی لبخند بر لب محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان را نشانه ای از رضایت وی از روند مذاکرات تفسیر می کنند.

صدای آمریکا همچنین در این گزارش، به سراغ کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا رفته و به نقل از وی می نویسد: تمام مسائلی که باید برای رسیدن به توافق نهایی به آنها پرداخته شود، مشخص شده است. آسان نخواهد بود، ولی ما آغاز خوبی داشته ایم.

این شبکه خبری با نقل قولی از ˈسرگئی لاوروفˈ وزیر امور خارجه روسیه مبنی بر این که ˈتصور مسکو این است که تمام طرف ها علاقه مند هستند جدی و عملگرا باشندˈ گزارش را پایان می دهد.

سایر رسانه های فارسی زبان خارجی نیز زیر عناوینی چون ˈتوافق بر سر ادامه مذاکرات درباره برنامه هسته ای ایرانˈ، ˈتوافق ایران و گروه ۱+۵ برای ادامه مذاکرات در ۱۷ مارسˈ، ˈتوافق ایران و گروه ۱+۵ درباره چارچوب مذاکرات جامعˈ و ˈظریف: هدف ما آب کردن یخ ها و رفع سوءتفاهم هاستˈ با شرح حال های به نظر مشابه ای از روند مذاکرات به موضوع پرداخته اند.

**7074** 1575
کد N136461