یونسی در کنگره حزب اراده ملت:| 147444

سکون مقطعی اصلاح طلبان دلیل نابودی آنها نیست

سیاست داخلی

وحدت ملی با تکثر و تنوع همراه است/جامع بودن یک جریان سیاسی و اجتماعی این است که گرایشهای مختلف در خود جمع کند ویک هدف مشترک را ترسیم و مدیریت کند.

دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اقلیت ها و اقوام گفت: اگر زمانی جریان اصلاح طلبی با نجابت برای انقلاب و وحدت اسلامی کوتاه می آمده است و یا سکوت می کند نشأت گرفته از ذات اصلاح طلبی است و سکوت دلیل نابودی نیست.

به گزارش خبرنگار ایلنا، حجت الاسلام والمسلمین علی یونسی در ششمین کنگره حزب اراده ملت ایران که صبح امروز در سالن تلاش برگزار شد، گفت: خداوند بنا ندارد خودش سرنوشت مردم را مدیریت کند، تغییر دهد و اصلاح کند واین اراده را به مردم واگذار کرده است.

وی ادامه داد: مردم صاحب این اخیتار و حق هستند که سرنوشت خود را مدیریت کنند که نمونه واضح آن امسال رخ داد و مردم سرنوشت خود را تغییر دادند.

دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اقلیت ها و اقوام با بیان ایان که نقش احزاب گروهها و نخبگان در این تغییر یک نقش مقدماتی بود، خاطر نشان کرد: اگر مردم نبودند اتفاقی نیز رخ نمی داد و این مردم بودند که لزوم تغییر را احساس کردند، شرایط سنگین ویاس آور بود وجامعه انقدر افسرده بود که این یاس به نخبگان هم منتقل شده بود اما مردم کاری کردند که مافوق در ک خواص است و شرایط انسدادی را تغییر دادند.

یونسی با اشاره به آیه «ماهیچ قومی را تغییر نمی دهیم مگر آنکه آن قوم خود خواستار تغییر باشند،ناکید کرد: این آیه نشان می دهد در کنار هویت فردی هویت جمعی نیز وجود دارد که خدا از آن به قوم اسم میبرد که و این قوم است که سرنوشت یک جامعه راتغییر می دهد که در انقلاب و تحولات اجتماعی مصداق این اراده هستند.

دسیتار ویژه رئیس جمهور با طرح این سوال که آیا وحدت ملی با تکثر و تنوع قومی و حزبی قابل جمع است، تصریح کرد: افرادی هستند که هر گونه فعالیت قومی و حزبی را مغایر با وحدت و امنیت ملی می دادند و از نظر ایشان این مسئله خطرناک است و برای ادعای خود سعی می کنند نظرات فلسفی بیاورندو به نوعی به مردم و ایران دوستی نظرشان را ربط می دهند.

وی افزود: ایشان نوعی حزب ستیزی دارند و دلایلی می آورند که احزاب متشکل از چندنفر است که بعد از مدتی نیز منشعب می شوند و می گویند این اختلافات دلیلی بر نبودن آنهاست و عین این استدلال را برای اقلیتهای دینی و قومیتها می اورند و می گویند نباید اسمی از فلان قوم و مذهب بیاوریم چون خطرناک است و نوعا عملکردشان نیز ضد وحدت ملی است.

وزیر اسبق اطلاعات با تاکید بر اینکه وحدت ملی با تکثر و تنوع همراه است، ابراز داشت: این مسئله در دنیا رخ داده است و با وجود تنوع و تکثر وحدت ملی هم هست و این مسئله برای ایران ما نیز رخ داده که تجلی در آن انقلاب اسلامی است.

یونسی با بیان اینکه در انقلاب اسلامی همه اقلیتها و گرایشها با حفظ تنوعشان حضور داشتند:  اذعان داشت حضرت امام نیز مکررا آنها رامخاطب قرار می داد و از آنها حمایت می کرد و این مسئله در انتخابات و رفراندومها نیز تکرار می شد.

دستیار ویژه ریئس جمهور درامور اقلیتها مذهبی و دینی با بیان اینکه تنوع اقلیتها و اقوام و احزاب یک واقعیت لازم است، گفت: خداوند این تنوعها را ایجاد کرده و بدون تنوع و تکثر وحدت ملی بی معنی است و زمانی وحدت ملی می تواند معنا دار باشد که در داخل آن  تکثر ها را جمع کند. جامع بودن یک جریان سیاسی و اجتماعی این است که گرایشهای مختلف در خود جمع کند ویک هدف مشترک را ترسیم و مدیریت کند.

وی افزود: بعضی از هویتهای اجتماعی که شکل گرفته از گذشته بوده اند، مانند اقوام و بعضی ها را هم باید شکل داد، مانند احزاب و امروز بدون این هویت جدید نمی توان توسعه همه جانبه را عملی کرد

یونسی با تاکید بر اینکه بدون هویتهای جدید ما به استبداد و بن بست خواهیم رسید، اظهار داشت:باید این هویتهای جدید باشند ومهم این است که یکدیگر را با وجود همه تفاوتها بپذیریم و تحمل کنیم.

دستیار ویژه رئیس جمهور با اشاره به دو جریان اصلاح طلبی و اصول گرایی در کشور گفت: این دو جریان شناخته شده و ریشه دار هستند که در خود نیز گونه های متعددی دارند و قبل از انقلاب و بعد از مشروطه نیز بوده اند وامکان حذف دو جریان یا یکی از آنها عملی نیست و منطقی هم نیست.

وزیر اسبق اطلاعات در دولت اصلاحات با بیان اینکه کسانی که ادعا می کنند یک جریان حذف شده است چشمان خود را بسته اند و نمی خواهند روز را ببینند، تصریح کرد: اگر زمانی جریان اصلاح طلبی با نجابت برای انقلاب و وحدت اسلامی کوتاه می آمده است و یا سکوت می کند نشأت گرفته از ذات اصلاح طلبی است و سکوت دلیل نابودی نیست.

وی ادامه داد: گاهی این غرور نیز به اصلاح طلبان منتقل می شود مثلا در زمان دوم خرداد می گفتند جریان ما برای همیشه جای آنها را گرفت و این درست نیست. این در حالی است که باید هر دو جریان باشند و باهم رقابت کنند، چرا که هر کدام حامل ارزشهای دینی و ملی وتاریخی کشور هستند.

یونسی با اشاره به هشت سال گذشته خاطر نشان کرد: ملت تواست شرایط را بشکند و مجددا شرایط رقابت را فراهم کند و با وجود موانع باید بدور از افراط و تفریط و باحفظ اهداف اصلی و اساسی حرکت شود.

دستیار ویژه رئیس جمهور درپایان گفت امیدوارم در این رقابتهای سیاسی گامهای مهمتری برداشته شود ورقابت سیاسی در مسیر اصلی خود قرار بگیرد.

کد N135997