عربستان سعودی 7 تن را به اتهام شرکت در تظاهرات ضد دولتی زندانی کرد

تظاهرات,زندان

تهران - ایرنا - رسانه های عربستان سعودی از محکوم شدن هفت شهروند جوان این کشور به شش تا 20 سال زندان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، این افراد به اتهام شرکت در تظاهرات ضد دولتی جوانان و شعار دادن علیه دولت عربستان سعودی در بین سال های 2011 و 2012 در استان شرقیه، به زندان محکوم شدند.

این هفت جوان عربستانی به شش تا 20 سال زندان محکوم شده و برای تمام مدت محکومیتشان از خروج از کشور منع شدند.

روزنامه های محلی اتهام آنان را ˈشرکت در تظاهرات، سردادن شعارهای ضد دولتی و ساخت و در اختیار داشتن کوکتل مولوتوفˈ عنوان کردند.

ناآرامی در استان شرقیه پس از بروز خشونت میان زایران شیعه و ماموران پلیس در فوریه سال 2011 در شهر مقدس مدینه در غرب عربستان، شروع شد.

بیشتر جمعیت دو میلیون نفر شیعیان عربستان که حدود 90 درصد جمعیت این کشور را تشکیل می دهند، در استان شرقیه اقامت دارند.

بر اساس آمار گروه های حقوق بشری، بیش از 600 تن از بهار سال 2011 تاکنون در عربستان دستگیر شده اند.

مترجمام/9242** 3404
کد N135266