شریعتمداری:

دیدگاه های کارگزاران و اصلاح طلبان با چارچوب نظام همخوانی ندارد

شریعتی

تهران- ایرنا - مدیر مسوول موسسه کیهان تاکید کرد : بزرگترین اشتباه روحانی آن است که عقبه خود را در بین نیروهای کارگزاران و طیف اصلاح طلبان تعریف می کند.

به گزارش خبرنگار فرهنگی ایرنا، حسین شریعتمداری در نشست صبح امروز مسوولین بسیج دانشجویی دانشگاه های سراسر کشور در پاسخ به سوالی در باره نقش آیت الله هاشمی رفسنجانی در دولت این مطلب را بیان کرد.

وی با بیان اینکه اصلاح طلبان اصرار دارند دولت را برخاسته از خود بدانند، گفت: اصلاح طلبان مدعی هستند که اگر حمایت آقایان هاشمی و خاتمی نبود روحانی رای نمی آورد که این امر به طور حتم برداشت نادرستی است.

وی با بیان اینکه محمدرضا عارف نامزد اصلی اصلاح طلبان در انتخابات 24 خرداد ماه بود، اظهار داشت: وقتی دیدند که آقای عارف در یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری رای ندارد؛ وی را وادار به کنار کشیدن کردند که وی ناراحت و خانه نشین شد.

مدیر مسئول موسسه کیهان تاکید کرد: اصلاح طلبان و کارگزاران به دوران ریاست جمهوری روحانی به عنوان پلی برای رسیدن به مقاصد خویش می نگرند و در این امر نیز بسیار عجولانه گام برمی دارند چرا که می دانند که مدت زمان زیادی برایشان وجود ندارد.

وی خاطرنشان کرد: کارگزاران و اصلاح طلبان می دانند دیدگاه های آنها با چارچوب و ساختار نظام همخوانی ندارد، بر همین اساس نیز فرصت را برای خود کوتاه می دانند.

شریعتمداری با بیان اینکه شخص باتدبیر آنقدر با عجله تمامی افراد را درو نمی کند، اضافه کرد: آن دو جریان فرصت را کم می دانند و برای آنها مهم نیست که آقای روحانی ضربه بخورد.

ادامه دارد

فراهنگ(3)**9187**9129**1647
کد N134895