رسالت :به نویسندگان فتنه پول می دهند تادر وصف دستاوردمذاکره مطلب بنویسند

روزنامه رسالت در سرمقاله خود به قلم محمود فرشیدی وزیرآموزش وپرورش دولت نهم نوشت:

امروز  کسانی که خود دچار بحران اعتقادی، انقلابی شده‌اند موقعیت کشور را بحرانی و در لبه پرتگاه ارزیابی می‌کنند و راه نجات را مذاکره و تفاهم با آمریکا می‌پندارند. ریشه اینگونه بحران‌های روحی و توهمات آن است که برخی سیاسیون به تدریج از مردم فاصله می‌گیرند و خود را قطره‌ای از اقیانوس خروشان ملت نمی‌بینند و لذا احساس تنهایی و ترس از عظمت و قدرت دشمن بر آنان مستولی می‌شود. چنین افرادی یا باید از ابتدا صادقانه اعتراف کنند که صلاحیت دفاع از فضائل ملت شجاع ایران را در عرصه کارگزاری و خدمت ندارند و زیر بار چنین مسئولیت‌های حساسی نروند و یا در صورت پذیرش مسئولیت، نصایح خیرخواهانه سکاندار انقلاب اسلامی را با گوش جان پذیرا شوند.
شگفت آنکه این افراد کم جرات، به جای آنکه با واقعیات، صادقانه برخورد نمایند و برخوردهای تحقیرآمیز آمریکا موجب شود که در صداقت آمریکایی‌ها تردید کنند و همچنین به جای آنکه با مشاهده راهپیمایی باشکوه 22 بهمن و تجلی خشم و خروش مردم غیور ایران در پاسخ به این رفتارهای تحقیرآمیز، روحیه و مقاومتشان تقویت شود، صدا و سیما را در فشار قرار می‌دهند که چرا اهانت‌های دولتمردان آمریکا به ملت سربلند ایران را انعکاس می‌دهد و یا از بودجه بیت‌المال، مبالغی به برخی نویسندگان فتنه می‌بخشند تا در وصف شیطان بزرگ و دستاوردهای مذاکره با او و همپالکی‌هایش، موج مطبوعاتی راه بیندازند. 17302

کد N134769