سه شنبه در کمیسیون اجتماعی مجلس؛

طرح تشكیل شورای عالی اقتصاد مقاومتی كشور بررسی می‌شود

مجلس

كارگروه رفاه اجتماعی کمیسیون اجتماعی روز یكشنبه بررسی خود پیرامون لایحه تعیین وظایف و اختیارات وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی را ادامه می دهد

كارگروه رفاه اجتماعی کمیسیون اجتماعی روز یكشنبه بررسی خود پیرامون لایحه تعیین وظایف و اختیارات وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی را ادامه می دهد

گزارش خبرنگار ایلنا اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس روز سه‌شنبه طرح تشكیل شورای عالی اقتصاد مقاومتی كشور را در دستور کار خود قرار می دهند.

همچنین كارگروه رفاه اجتماعی این کمیسیون روز یكشنبه بررسی خود پیرامون لایحه تعیین وظایف و اختیارات وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی را ادامه می دهد.

روز دو‌شنبه نیز طرح ناظر بر تأسیس و فعالیت سازمانهای مردم نهاد در ای کمیسیون بررسی می شود.

کد N134666