دادگاه حسنی مبارک آغاز شد

سیاسی

دادگاه جنایی قاهره نخستین جلسه از محاکمه حسنی مبارک و دو پسرش «علاء» و «جمال» را به اتهام دست‌اندازی بر ۱۰۰ میلیون پوند از دارایی‌های کاخ‌های ریاست‌جمهوری این کشور، آغاز کرد.

دادگاه جنایی قاهره محاکمه «حسنی مبارک» رئیس‌جمهوری مخلوع مصر را آغاز کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از بوابه الشروق، دادگاه جنایی قاهره نخستین جلسه از محاکمه حسنی مبارک و دو پسرش «علاء» و «جمال» را به اتهام دست‌اندازی بر ۱۰۰ میلیون پوند از دارایی‌های کاخ‌های ریاست‌جمهوری این کشور، آغاز کرد.

پیش از این دادستانی کل عالی مصر در امور مالی، مبارک و دو پسرش را با سند و مدرک به قبضه بیش از ۱۰۰ میلیون پوند از دارایی‌های کاخ‌های ریاست‌جمهوری مصر متهم کرده بود. پسران مبارك تا کنون ۱۰۴ میلیون پوند را به دولت بازگردانده‌اند.

کد N134511