نماینده آلمان در امور افغانستان و پاکستان/

آلمان علاقمند همکاری دوجانبه و منطقه ای با ایران است

کد N134387