دیپلمات های غربی:

مذاکرات امروز "سازنده" و "اساسی" بود

ایران در جهان

دیپلمات های غربی نتایج مذاکرات روز سه شنبه را "سازنده" و "اساسی" خوانده اند هرچند که منجر به دستیابی به یک توافق سریع نشده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، مذاکرات ایران و گروه 1+5 در وین وارد دومین روز خود شد.

بنا بر این گزارش، این مذاکرات که از روز گذشته آغاز شده با هدف دستیابی دو طرف به یک توافق بر سر موضوعاتی که قرار است در دور دوم مذاکرات بین دو طرف مطرح شوند در جریان است.

رویترز در این خصوص نوشت، این مذاکرات می تواند به سال ها خصومت بین ایران و غرب پایان دهد و هچنین می تواند فرصت های جدید تجاری و سرمایه گذاری ایجاد کند.

همچنین از دیگر نتایج این مذاکرات در این گزارش تغییر توازن قوا در منطقه و جلوگیری از بروز یک جنگ اعلام شده است.

دیپلمات های غربی نتایج مذاکرات روز سه شنبه را "سازنده" و "اساسی" خوانده اند هرچند که منجر به دستیابی به یک توافق سریع نشده است.

یک دیپلمات غربی در این خصوص گفت: ما از این مذاکرات انتظار نتایج آنی نداریم، آنچه که ما در این مذاکرات بر آن متمرکز شده ایم پارامترهای مذاکرات و روند آنها و جدول زمانی مذاکرات است تا تعیین شود چه اهدافی میان مدت و چه اهدافی دراز مدت خواهند بود.

نشست امروز به ریاست هلگا اشمید دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا و عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران برگزار شد و هنوز معلوم نیست که آیا این مذاکرات فردا هم ادامه خواهد داشت یا خیر.

در حالی که عراقچی اعلام کرده است برچیدن تاسیسات هسته ای ایران بخشی از مذاکرات دو طرف نخواهد بود، قرار است کشورهای عضو گروه 1+5 درخواست های خود را مطرح کنند.