زخمی شدن 11 کودک دارالایتام بئرحسن در انفجار امروز بیروت

آفریقا و خاورمیانه

براثر انفجارهای امروز بیروت 11 کودک ساکن در دارالایتام بئرحسن زخمی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، دارالایتام اسلامی بئر حسن با انتشار بیانیه ای اعلام کرد: در انفجاری که در منطقه بئر حسن و در نزدیکی دارالایتام رخ  داد، 11 کودک و یک مربی که در محوطه بیرونی ساختمان دارالایتام بودند زخمی و به بیمارستان منتقل شدند.

به موجب این بیانه، دراثر دو انفجاری که امروز در منطقه بئر حسن رخ داد، ساختمان این دارالایتام و تاسیسات متعلق به آن  به شدت آسیب دید اما به 280 نفری که درداخل این ساختمان بودند آسیبی وارد نشد.

شایان ذکر اس که بر اثر وقوع دوانفجارتروریستی در بیروت  پنج نفر شهید ودستکم 80نفر زخمی شدند. این انفجارها  در منطقه بئرحسن بیروت رخ داد و گروه تروریستی "عبدالله عزام" مسئولیت آن را برعهده گرفته است.