مالی میزبان دهمین اجلاس مجالس کشورهای اسلامی/ مغرب میزبان نشست فلسطین

سایر حوزه ها

کشور مالی به عنوان میزبان دهمین اجلاس اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی انتخاب شد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، با تصویب اعضای نهمین کنفرانس اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری های اسلامی کشور مالی به عنوان میزبان اجلاس کشورهای همکاری اسلامی انتخاب شد.

نماینده پارلمان مالی با تشکر از این انتخاب گفت: بسیار خوشحال هستیم که ما دهمین اجلاس کشورهای اسلامی را برگزار می کنیم و می دانیم این به خاطر قدرت کشور مالی نبوده به خاطر همبستگی میان کشورهای اسلامی است

وی افزود تمام تلاش خود را انجام می دهیم تا دهمین کنفرانس اجلاس کشورهای اسلامی به بهترین نحوی برگزار شود و این موجب افتخار ما است. همچنین کشور مغرب به عنوان میزبان کمیته اجرایی دهمین اجلاس کشورهای سازمانهای همکاری اسلامی و برگزاری نشست فلسطین انتخاب شد.

نماینده پارلمان مالی از این انتخاب تشکر کرد و اظهار داشت: شرکت در اجلاس کشورهای اسلامی در کشور مغرب برای ما افتخار است.