پیشنهاد رئیس پارلمان اندونزی به تشکیل شبکه رسانه ای مشترک بین کشور های اسلامی

مجلس

رئیس پارلمان اندونزی در دومین روز از نهمین کنفرانس اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری های اسلامی پیشنهاد کرد که به منظور تقویت انسجام بین کشورهای مسلمان شبکه رسانه ای مشترک بین این کشورها یجاد شود.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، دردومین روز از نهمین کنفرانس اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری های اسلامی رئیس پارلمان اندوزی با اشاره به اینکه هدف اصلی این اتحادیه اجرای آموزه های اسلامی بر اساس انسانیت، صلح و احترام است گفت: این اتحادیه بر مفهوم مشورت و مشاوره اهمیت ویژه ای قائل است، این اتحادیه بر استقلال کشورها، تمامیت ارزی کشوها از جمله فلسطین تأکید می کند وآن را از اهداف مهم خود قرار داده است.

وی با بیان اینکه در این اتحادیه خواستار همکاری مشترک تمام کشورهای عضو در زمینه های اقتصادی، محیط زیست، زنان و کودکان و .. هستیم ابراز امیدواری کرد که در این جلسه نکات استراتژیک بین کشورهای عضو تحکیم بخشیده شود.

رئیس پارلمان اندونزی با اشاره به تداوم گفتگوهای سیاسی برای حل بحران های موجود در منطقه گفت: ما با جامعه بین الملل همکاری نزدیکی داریم تا مانع ساخت و ساز اسرائیل در خاک فلسطین شویم و از سایر جوامع نیز می خواهیم هیچ گونه زمینی را در مناطق اردوگاهی خریداری نکنند.

وی همچنین با اشاره به بحران سوریه افزود: امیدواریم سوریه با بحران های پیش رو مقابله و از طریق راه حل صلح آمیز به صلح دست پیدا کرده و آتش بس اعلام کند.

رئیس هیأت پارلمانی اندونزی در ایران ادامه داد: این اتحادیه در زمینه اقتصادی خواستار افزایش سرمایه گذاری بین کشورهای عضو است تا از این طریق با مسأله رکود اقتصادی در جهان مقابله شود که راه حل اصلی در این مسیر وابستگی به تعالیم اسلامی است ما می توانیم از این طریق بر مشکلات مختلف از جمله مشکلات اقتصادی فائق آییم.

وی گفت: حل مشکلات موجود نیاز به انسجام و اتحاد جهان اسلام دارد، با این انسجام باید در برابر غرب متحد باشیم تا از طریق رسانه های غربی تبلیغات سوء علیه اسلام صورت نگیرد.

وی در پایان پیشنهاد کرد که شبکه رسانه ای مشترکی بین کشورهای اسلامی ایجاد شود تا زمینه ساز تقویت انسجام بین کشورهای اسلامی شود.