نایب رئیس مجلس مالی:

تبادل تجربیات پارلمان های اسلامی راهکار مقابله با چالش های پیش روی جهان اسلام است

مجلس

نایب رئیس پارلمان جمهوری مالی گفت: تبادل تجربیات و بحث پیرامون مسائل اقتصادی، سیاسی و فرهنگی به عنوان راهکار مقابله با چالشهای پیش روی اسلام از اهداف این اتحادیه است.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نایب رئیس پارلمان جمهوری مالی در دومین روز از نهمین کنفر انس اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری های اسلامی در سالن اجلاس سران گفت: کشور مالی در جهت برگزاری کنفرانس های اسلامی برای همکاری های سودمند بین پارلمانهای اسلامی ابراز می کند زیرا این روند دستیابی به صلح ارزشمند است.

وی افزود: ارتقاء گفتگو بین کشورهای عضو و تبادل تجربیات و بحث پیرامون مسائل اقتصادی، سیاسی و فرهنگی می تواند برای مقابله با چالش های پیش رو به عنوان هدف اصلی ما در این اتحادیه به شمار رود.

نایب رئیس پارلمان جمهوری مالی ادامه داد: درخواست می کنیم میزبانی دهمین نشست اتحادیه بین المجالس به کشور مالی واگذار شود.

وی همچنین با اشاره به حمایت کشور متبوعش از فلسطین خاطرنشان کرد: حمایت خود را از ملت فلسطین برای دستیابی به حاکمیت مستقل اعلام می کنیم و از همه کشورهای عضو درخواست می کنیم برای حل بحران سوریه به شکل مسالمت آمیز تلاش کنند.