صالحی در همایش فقه هسته‌ای: /۲/

در پی تثبیت جایگاه شایسته خود در جهان هستیم

سیاست خارجی

فتوای رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر حرمت تولید؛ انباشت؛ و به کار گیری سلاح هسته‌ای از جوهر و گوهر متون دینی و نصوص فقهی ما استنباط شده است و با اندیشه امام (ره) صیقل یافته است که از این رو این فتوا بیانگر رویکرد راهبردی و جهان شمول دین مبین اسلام در مواجه با این گونه تسهیلات بوده واز چنبره مصلحت اندیشی‌های چارجوب اندیشه سیاسی رایج در غرب بیرون است.

رییس‌سازمان انرژی اتمی با اشاره به جایگاه ایران به عنوان یکی از برزگ‌ترین کشورهای جهان اسلام و برخوردار از منزلتی ویژه در منطقه خاورمیانه افزود: ما در این مسیر مصمم هستیم تا ضمن بهربرداری ازدست آورد مشترک بشری و تعامل سازنده با دیگران جایگاه شایسته خود را در مقام کشور دیرپا و تمدن ساز تثبیت کنیم.

به گزارش خبرنگار ایلنا، علی اکبر صالحی در ادامه سخنان خود در همایش فقه هسته‌ای که صبح امروز در سازمان انرژی اتمی برگزار شد، با اشاره به فتوای مقام معظم رهبری در منع تولید و استفاده از بمب هسته‌ای و سلاحهای کشتار جمعی گفت: با این فتوا جلوه‌ای از بر کت اندیشه راهگشای امام (ره) در حوزه حقوق بین المللی ارائه شد. در حقیقت ایشان از این طریق؛ رویکرد حاکم در ذهن و زبان طرفهای مقابل را در عرصه روابط بین الملل به چالش کشیده‌اند.

وی ادامه داد: فتوای رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر حرمت تولید؛ انباشت؛ و به کار گیری سلاح هسته‌ای از جوهر و گوهر متون دینی و نصوص فقهی ما استنباط شده است و با اندیشه امام (ره) صیقل یافته است که از این رو این فتوا بیانگر رویکرد راهبردی و جهان شمول دین مبین اسلام در مواجه با این گونه تسهیلات بوده واز چنبره مصلحت اندیشی‌های چارجوب اندیشه سیاسی رایج در غرب بیرون است.

وی ادامه داد: از این لحاظ این فتوای تاریخی می‌تواند به عنوان سندی معتبر و قابل استناد و در جایگاهی هم تراز مفاد میثاقهای جهانی مورد توجه قرار بگیرد.

معاون رئیس جمهور با اشاره به اتخاذ استراتژی نرمش قهرمانانه اظهار داشت: در جریان آغاز دور جدید مذاکرات دولت جمهوری اسلامی با کشورهای ۱+۵؛ مقام معظم رهبری از شیوه اتخاذ شده از سوی کشورمان با عنوان نرمش قهرمان یاد نمودند در آغاز این فرایند؛ برخی افراد و حتی دوستان در سطح افکار عمومی از درک نهفته در بیان رهبری نظام غافل مانده‌اند که فرمودند «به فضل پروردگار ایران امروز در اوج اقتدار است و نتیجه هر چه باشد به خیر و صلاح ایران اسلامی خواهد بود»

رئیس سازمان انرژی اتمی با اشاره به جایگاه ایران به عنوان یکی از برزگ‌ترین کشورهای جهان اسلام و برخوردار از منزلتی ویژه در منطقه خاورمیانه افزود: ما در این مسیر مصمم هستیم تا ضمن بهربرداری ازدست آورد مشترک بشری و تعامل سازنده با دیگران جایگاه شایسته خود را در مقام کشور دیرپا و تمدن ساز تثبیت کنیم.

صالحی خاطر نشان کرد: سازمان انرژی اتمی در مسیر دست یابی به اهداف رهیافت یاد شده تلاش خود را در جهت تحقق اهداف نظام اسلامی به کار گرفته و به رغم برخی تبیعض‌های ناروا ضمن پایبندی و پافشاری بر حفظ اصول سیاست مستقل جمهوری اسلامی ایران در قالب مصالح و منافع ملی توانسته است در چارچوب میثاق‌ها و تعهدات بین المللی در راه گسترش کمی کیفی استفاده از فن آوری صلح آمیز هسته‌ای گام بردارد و در تدام رویکرد مذکور نظام اسلامی کوشش مستمر خود را به روند اعمال سیاست استاندارد معطوف نموده است.

کد N133368