رئیس پارلمان سومالی:

طرفهای منطقه ای و بین المللی متعهد به سومالی به تعهدهای خود عمل کنند

مجلس

رئیس پارلمان سومالی گفت: همه طرفهای منطقه و بین المللی که نسبت به سومالی متعهد هستند به تعهدات خود عمل کنند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، رئیس مجلس سومالی در نهمین کنفرانس اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری های اسلامی که از صبح امروز در سالن اجلاس سران آغاز شد با اشاره به اینکه کشور سومالی بعد از پشت سر گذاشتن جنگ در پی برقراری روابط و پیوندهای دوستی و برادری با مجالس اسلامی سازمان همکاری اسلامی بر آمده است گفت: ما به دنبال روشهای جدیدی هستیم تا روابط خود را در زمینه های مختلف با جهان اسلام برقرار کنیم.

وی افزود: در مجموعه کشورهای عربی و آفریقایی و آسیایی به دنبال ابتکار عملی تقویت روابط هستیم و بر این اساس بود که توانستیم روابط خود را توسعه دهیم

رئیس پارلمان سومالی ادامه داد: تحولات جدید سومالی بشارت دهنده ورود ما به مرحله جدیدی رسیده است. و ما تلاش خواهیم کرد رشد در زمینه های مختلف را محقق کنیم.

وی با بیان اینکه دولت سومالی به دنبال گسترش و امنیت در این کشور است ادامه داد همه طرفهای منطقه ای و بین المللی که نسبت به سومالی تعهد دارند به تعهد خود عمل کنند.