تصویر و خبر/

نقشه مناطق تحت سیطره ارتش و مخالفان سوری در استان درعا