عراقچی:

شروع مذاكرات خوب بود

سیاست خارجی

عراقچی گفت كه شروع مذاکرات در حد دو سخنرانی کلی و عمومی توسط وزیر خارجه ایران و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خوب بود.

«عباس عراقچی» معاون وزیر خارجه ایران گفت گفت كه شروع مذاكرات ایران و گروه 1+5 خوب بود.

به گزارش ایلنا، عراقچی گفت كه شروع مذاکرات در حد دو سخنرانی کلی و عمومی توسط «محمدجواد ظریف» وزیر خارجه ایران و «كاترین اشتون» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خوب بود.

وی افزود كه ادامه مذاكرات به مباحث کارشناسی موکول شد.

کد N131692