محاکمه چهارتن در مصر به اتهام جاسوسی برای صهیونیست ها

رژیم صهیونیستی,جاسوسی

تهران – ایرنا – دفتر دادستانی مصر در بیانیه ای اعلام کرد: دادستان کل این کشور روز سه شنبه دو مرد را که به گفته او عوامل اطلاعاتی رژیم صهونیستی هستند و دو مصری را، به توطئه به نفع این رژیم متهم کرد.

به گزارش خبرگزاری رویترز از قاهره، در این بیانیه آمده است: دادستانی عمومی مصر دستور داده است که ˈرمزی محمدˈ و ˈسحر ابراهیمˈ شهروندان مصر و ˈساموئل بن زیوˈ و ˈدیوید وایزمنˈ که افسران سازمان امنیت رژیم صهیونیستی

ˈموسادˈ هستند، در دادگاه جنایی و کیفری به جرم جاسوسی برای منافع رژیم صهیونیستی محاکمه شوند.

Ramzy Mohamed ، Sahar Ibrahim ، Samuel Ben Zeev ، David Wisemen ،

مترجمام**1486**1010
کد N131617