مایکل مان:

برای دستیابی به توافق با ایران تلاش خواهیم کرد/تاکنون مذاکرات دوجانبه بوده است

آفریقا و خاورمیانه

سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در گفتگویی اعلام کرد که کشورهای 1+5 برای دستیابی به توافق با ایران تلاش خواهند کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مایکل مان سخنگوی کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در گفتگو با المیادین درباره مذاکرات ایران و 1+5 گفت: مذاکرات وین تاکنون محدود به دیدارهای دوجانبه میان طرف های مختلف بود.

وی با بیان این مطالب افزود: این دور از مذاکرات برای دستیابی به یک توافق نهایی و خوب کافی نیست و تحقق این مسئله نیازمند زمان است.

مان خاطرنشان کرد: این مرحله از مذاکرات دشوار خواهد بود اما ما برای دستیابی به توافق تلاش خواهیم کرد.

خاطرنشان می شود دور جدید مذاکرات ایران و کشورهای 1+5 برای رسیدن به توافق جامع از امروز 29 بهمن در وین آغاز شده است.