رییس مجلس نمایندگان مالزی: رویکردهای دولت جدید ایران قابل تقدیر است

اسلامی

تهران - ایرنا - رییس مجلس نمایندگان مالزی رویکردهای دولت جدید ایران به ویژه در عرصه سیاست خارجی را مورد ستایش قرار داد و آن را نه تنها به نفع ایران، بلکه به نفع تمام جهان اسلام دانست.

پاندیکار امین حاجی مولیا در حاشیه نهمین اجلاس اتحادیه بین المجالس اسلامی در گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایرنا، اظهار داشت: سیاست های دولت روحانی به ویژه گام بزرگ آن در امضای توافق نامه با گروه 1+5 باعث برداشته شدن گام های بلندی در جهت توسعه و پیشرفت برای جمهوری اسلامی ایران و به تبع آن همه کشورهای مسلمان خواهد شد.

رییس مجلس نمایندگان مالزی همچنین با اشاره به آغاز دور تازه گفت و گوهای ایران و گروه 1+5 در وین برای تیم مذاکره کننده ایران آرزوی موفقیت کرد و ابراز امیدواری کرد که این دور از گفت وگوها راه را برای دستیابی به توافق جامع بین دو طرف هموار کند.

سیام 1723**1535
کد N130606