رئیس مجلس افغانستان:

خواهان همکاری تنگاتنگ برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر هستیم

مجلس

رئیس مجلس افغانستان با تاکید بر مشترکات کشورهای اسلامی گفت: از همه کشورهای اسلامی خواهان همکاری تنگاتنگ برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرئوف ابراهیمی رئیس مجلس افغانستان در نهمین کنفرانس اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی با تشکر از ایران برای برگزاری این اجلاس گفت: مقدم بر همه خواسته ها احترام خود و هیات همراه و مردم مجاهد افغانستان را حضور تک تک شما مهمانان اعلام می کنم.

وی با اشاره به اشتراکات دینی مسلمانان اظهار داشت: برادران مسلمان ما در کلام الهی بدون در نظر داشتن جغرافیا، قوم، نژاد و رنگ پوست با هم یکی هستند. مشترکات ما خدا، ایمان و قبله واحد است.

ابراهیمی با تاکید بر اینکه در مقدسات ما هیچ خللی وارد نمی شود تاکید کرد: ما مسلمانان می توانیم با اعتقاد به خدا در برابر هر مشکلی دست به دست هم دهیم و با وحدت و همدلی راه حلی پیدا کنیم.

رئیس مجلس افغانستان خطاب به میهمانان حاضر در اجلاس گفت: دوستان گرامی کشورهای اسلامی امکانات و ظرفیت های بسیاری دارد. قسمت اعظم کشورهای اسلامی دارای منابعی است که در صورت همکاری می توانیم از مزایای چشمگیر آن استفاده کنیم. اکثر کشورهای اسلامی مانند کمربندی متصل به هم هستند.

وی با بیان اینکه کشور افغانستان دارای امکانات بسیاری است اما باید همکاری فیمابینی میان کشورهای اسلامی برای بهره برداری از این امکانات وجود داشته باشد تصریح کرد: افغانستان کانال ارتباطی میان آسیای مرکزی و جنوبی و بستر تجارت چند جانبه برای آن فراهم است. استفاده از امکانات افغانستان متکی به همکاری کشورهای دوست و مسلمان است.

ابراهیمی افزود: همان طور که اعضای مجلس صدای ملت خود هستند و از متل خود دفاع می کنند در سطح بین المللی نیز می تواند موجب همدلی گردند و زمینه ساز تامین نیاز حکومت ها شوند. این همکاری ها سبب رشد و توسعه می گردد.

رئیس مجلس افغانستان با اشاره به وضعیت نابسامان افغانستان در زمان جنگ شوروی تصریح کرد: همکاری فیمابین کشورها در درازمدت سبب می شود نه تنها افغانستان بلکه همه کشورها در درازمدت احیا شوند و از تمامی نمایندگان ملت های مسلمان می خواهیم حکومت ها را وادار به گسترش همکاری با یکدیگر سازند.

وی با تاکید بر اینکه خواهان همکاری تنگاتنگ برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر هستیم تاکید کرد: رسیدن به رشد و رفاه اقتصادی باید از تاثیرات این اجلاس باشد.

ابراهیمی در پایان گفت: دین اسلام دین رحمت و عدالت است و لازم است جلوی اعمال مزدورانه دشمن گرفته شود.