کانتور : اظهارات اوباما درقبال ایران و سوریه توخالی است

آمریکا

نیویورک، ایرنا - اریک کانتور رهبر اکثریت جمهوریخواهان درمجلس نمایندگان سیاست های اوباما در رابطه با ایران وسوریه را حرف های توخالی خواند و گفت : اینگونه سیاست های بدون پشتوانه قاطعیت وبرتری آمریکا را درجهان به خطر می اندازد.

به گزارش ایرنا، اریک کانتور روزدوشنبه طی سخنرانی در انستیتوی نظامی ایالت ویرجینیا اظهارات اوباما را سیاست هایی فاقد استراتژی مشخص توصیف کرد واظهار داشت سیاست خارجی آمریکا را نباید حرف های توخالی و خط قرمز هایی بدون پشتوانه هدایت کند.

وی افزود : سیاست های اوباما در رابطه با ایران و سوریه از قاطعیت لازم برخوردار نیستند.

این نماینده جمهوریخواه آمریکایی اظهار کرد که سیاست های خارجی آمریکا باید از اصول مشخصی همچون حفاظت از کشور، دفاع از متحدان واشاعه آزادی ودمکراسی وحقوق بشر درخارج هدایت کنند و بتوانند برتری نظامی بی همتای آمریکا در جهان را حفظ کنند.

وی با انتقاد از توافقنامه هسته ای ژنو دو یادآور شد که این توافقنامه به ایران اجازه داده است که همچنان به غنی سازی اورانیوم ادامه بدهد .

کانتور افزود: من هم مثل همه آمریکایی ها امیدوارم ایران از آرزو ها وجاه طلبی های هسته ای خود دست بردارد اما امید به تنهایی نمی تواند بعنوان یک استراتژی مورد استفاده قرار گیرد.

رهبرجمهوریخواهان مجلس نمایندگان آمریکا با ذکر این که آمریکا باید قاطعیت خود را حفظ کند، گفت کاهش تحریم ها درمورد ایران اثراتی را که این تحریم ها در وادار ساختن ایران به قبول مذاکرات وتغییر خط مشی خود داشته تضعیف کرده است.

اروپام 2253 **1908
کد N129775