با مصوبه مجلس؛

معاونت برنامه ریزی و راهبردی رئیس جمهور بر بودجه مناطق آزاد نظارت می کند

مجلس

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اصلاح بندی از لایحه بودجه، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور را به نظارت بر بودجه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در طول سال 93 که به تصویب هیات وزیران می رسد، مکلف کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه نوبت عصر مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی ایرادات شورای نگهبان از لایحه بودجه سال 93 با تصویب نمایندگان مجلس معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مکلف است، بر بودجه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در طول سال 93 که به تصویب هیات وزیران می رسد، نظارت نموده و آن را در پیوست لایحه بودجه سال 94 کل کشور درج نمایند.

پیش از این مقرر شده بود، بودجه مناطق آزاد به تصویب شورای عالی مناطق آزاد برسد که با اصلاح نمایندگان هیات وزیران جایگزین شورای عالی مناطق آزاد شد.

همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اصلاح بندی دیگر مقرر کردند، در سال 93 نام کارفرمایان کارگاه‌های پنج نفره مشمول تامین اجتماعی در فهرست بیمه شدگان درج شود و نرخ حق بیمه آنان همانند سایر بیمه شدگان همان کارگاه قرار گیرد.

علاوه بر این نمایندگان در تبصره دیگری با اصلاح تبصره ای از لایحه بودجه به نیروی انتظامی اجازه دادند نسبت به صدور و تعویض گواهینامه های رانندگی عادی به هوشمند اقدام و به ازای هر کارت یکصد و 50 هزار ریال دریافت نمایند.

بر اساس اصلاحیه جدید در این تبصره درآمد حاصله به حساب ردیف درآمدی این قانون واریز و معادل وجوه واریزی در اختیار نیروی انتظامی قرار خواهد گرفت تا بابت هزینه صدور گواهینامه هوشمند، توسعه و تجهیز مراکز صدور گواهینامه رانندگی و تقویت نیروی انتظامی به مصرف برسد.