با اصلاح ایرادات شورای نگهبان؛

بودجه سال 93 به تصویب نهایی مجلس رسید

ایرادات شورای نگهبان,بودجه 93

تهران – ایرنا – نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اصلاح ایرادات شورای نگهبان، بودجه هشت میلیون و 33 هزار و 484 میلیارد و 581 میلیون ریالی سال 1393 کل کشور را به تصویب نهایی رساندند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان روز دوشنبه در دو نوبت صبح و بعدازظهر به اصلاح ایرادات شورای نگهبان در لایحه بودجه سال 93 کل کشور پرداختند و 32 ایراد آن را رفع کردند.

با اصلاح نمایندگان مجلس در ماده واحده، بودجه سال آینده کشور از حیث منابع 8 میلیون و 33 هزار و 484 میلیارد و 581 میلیون ریال و از حیث مصارف 8 میلیون و 33 هزار و 484 میلیارد و 581 میلیون ریال خواهد بود.

ماده واحده اصلاحی با 160 رای موافق، 4 رای مخالف از مجموع 194 نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید.

در این رای گیری هیچ نماینده ای رای ممتنع ندادند.

همچنین نمایندگان مجلس مصوب کردند: منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری های دارایی های سرمایه ای و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه ها و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی بالغ بر 2 میلیون و 350 هزار و 84 میلیاردو 641 میلیون ریال شامل:

1- منابع عمومی بالغ بر 2 میلیون و 111 هزار و 659 میلیارد و 237 میلیون ریال

2- بودجه اختصاصی وزارتخانه ها و موسسات دولتی بالغ بر 238 هزار و 425 میلیارد و 404 میلیون ریال

3- بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع اعتباری بالغ بر 5 میلیون و 971 هزار و 257 میلیارد و 738 میلیون ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداخت ها بالغ بر 5 میلیون و 971 هزار و 257 میلیارد و 738 میلیون ریال است.

سیام**9103**1058**1336
کد N129414