پس از رفع ایرادات شورای نگهبان؛

سقف بودجه تغییر کرد

مجلس

نمایندگان مجلس شورای اسلامی بودجه 8 میلیون و 33 هزار و 484 میلیارد و 581 میلیونی کشور را برای سال 93 به تصویب رساندند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی نوبت عصر روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی پس از رفع ایرادات شورای نگهبان به بندهای لایحه بودجه، ماده واحده لایحه بودجه سال 1393 به رای نمایندگان گذاشته شد.

بر این اساس بودجه سال 1393 کل کشور، از حیث منابع بالغ بر 8 میلیون و 33 هزار و 484 میلیارد و 581 میلیون ریال و از حیث مصارف بالغ بر 8 میلیون و 33 هزار و 484 میلیارد و 581 میلیون ریال به شرح زیر است:

الف- منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه ها و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی بالغ بر 2 میلیون و 350 هزار و 84 میلیارد و 641 میلیون ریال شامل:

1- منابع عمومی بالغ بر 2 میلیون و 111 هزار و 659 میلیارد و 237 میلیون ریال.

2- درآمدهای اختصاصی وزارتخانه ها و موسسات دولتی بالغ بر 238 هزار و 425 میلیارد و 404 میلیون ریال.

ب- بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر 5 میلیون و 971 هزار و 257 میلیارد و 738 میلیون ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداخت ها بالغ بر 5 میلیون و 971 هزار و 257 میلیارد و 738 میلیون ریال.

این ماده واحده با 160 رای موافق، 4 رای مخالف، صفر رای ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.