در مجلس مطرح شد؛

قول نوبخت به نمایندگان شهرستانها/ بودجه استانها با مشورت نمایندگان تعیین می شود

مجلس

در ادامه بررسی رفع ایرادات لایحه بودجه نوبخت به نمایندگان مجلس قول داد در اردیبهشت برای بودجه با دو نفر از نمایندگان هر مجمع استانی تشکیل جلسه دهد و شاخص بودجه هر استان را تنظیم کند

به گزارش خبرنگار  پارلمانی مهر در جلسه علنی نوبت عصر روز دوشنبه و در ادامه بررسی ایرادات شورای نگهبان نسبت به لایحه بودجه سال 93 نمایندگان مجلس با اصلاح بندی از لایحه بودجه مقرر کردند معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موظف است بر اساس شاخص های مربوط نسبت به توزیع جدول بودجه شهرستان ها اقدام و اعتبار جداول استانی در مقاطع ابلاغ تخصیص را حداقل برابر میانگین تخصیص اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای کشور تخصیص دهد.

بر این اساس اعتبارات جدول بودجه استانها تا پایان اردیبهشت سال 1393 که توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و با رعایت ماده 180 قانون برنامه 5 ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی تشکیل می شود جهت تکمیل طرح ها و پروژه های ملی و استانی و یا احداث پروژه های کوچک تا سقف اعتبار 10 میلیارد ریال که حداقل طی دو سال به بهره برداری می رسد، توزیع می شود.

نوبخت به عنوان نماینده دولت در موافقت با اصلاح این بند از لایحه بودجه اظهار داشت: به نمایندگان قول می دهیم در اردیبهشت برای بودجه هر استان با دو نفر از نمایندگان هر مجمع استانی تشکیل جلسه دهیم و شاخص بودجه هر استان را تنظیم کنیم.

وی افزود: با همکاری مجامع استانها شاخص های توزیع بودجه به روز خواهد شد و بودجه توزیع می شود تا برای طرح های اولویت دار و شاخص شهرستانها هزینه شود.

پیش از این نمایندگان مجلس معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور را موظف کرده بودند که با نظارت کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی نسبت به توزیع جداول شهرستانی اقدام و اعتبار این جداول را در مقاطع ابلاغ تخصیص حداقل برابر میانگین تخصیص اعتبارات تملک دارایی های سرمایه کشور تخصیص دهد.

در ادامه اصلاحات ایرادهای لایحه بودجه سال 93 نمایندگان مجلس به هر یک از وزارتخانه های نفت و نیرو از طریق شرکت های تابعه اجازه دادند هر دو ماه از هر واحد مسکونی مشترک گاز مبلغ یک هزار ریال و از هر واحد مسکونی مشترک برق مبلغ 500 ریال اخذ و نسبت به بیمه خسارات مالی و جانی اعم از فوت و نقص عضو و جبران هزینه های پزشکی ناشی از انفجار، آتش سوزی و مسمومیت مشترکین شهری و روستایی گاز و برق از طریق شرکت های بیمه با برگزاری مناقصه اقدام کنند.