با تصویب نمایندگان؛

مجلس مجوز اعطای تسهیلات به سرمایه گذاران خارجی را صادر کرد

مجلس

براساس جزء (5) بند (ط) ماده (84) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اعطای تسهیلات به سرمایه‌گذاران خارجی با در نظر گرفتن شرایط رقابتی و بازدهی مناسب اقتصادی به منظور جلب و حمایت از سرمایه‌گذاری در ایران با رعایت اصل هشتادم (80) قانون اساسی می‌باشد.

با نظر موافق نمایندگان مجلس، اعطای تسهیلات به سرمایه گذاران خارجی نیازمند مجوز مجلس است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در نشست علنی امروز  مجلس در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق مجلس درباره لایحه بودجه 93 کل کشور برای تامین نظر شورای نگهبان بند الحاقی 5 تبصره 5 را با 117 رای موافق، 16 رای مخالف و 9 رای ممتنع حذف کردند.

در جریان رسیدگی به لایحه بودجه نمایندگان در این بند الحاقی مصوب کرده بودند شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی که 50 درصد از کل سرمایه خود را تامین کرده باشند، برای دریافت تسهیلات نیازی به مجوز مجلس ندارند.

براساس این بند الحاقی شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی که در چهارچوب قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی مصوب 4/3/1381 مجمع تشخیص مصلحت نظام، ثبت شده و مجوز فعالیت گرفته‌اند، مشروط به اینکه حداقل پنجاه درصد (50%) از کل سرمایه‌گذاری طرح توسط شریک خارجی تامین شده باشد، از شمول جزء (5) بند (ط) ماده (84) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مستثنی هستند.

براساس جزء (5) بند (ط) ماده (84) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اعطای تسهیلات به سرمایه‌گذاران خارجی با در نظر گرفتن شرایط رقابتی و بازدهی مناسب اقتصادی به منظور جلب و حمایت از سرمایه‌گذاری در ایران با رعایت اصل هشتادم (80) قانون اساسی می‌باشد.

در اصل 80 قانون اساسی آمده است گرفتن و دادن وام یا کمک‌های بدون عوض داخلی و خارجی از طرف دولت باید با تصویب مجلس شورای اسلامی باشد.

کد N129295