درباره پیش نویس لایحه احزاب ؛

حزب وحدت و همکاری ملی پیشنهادات خود را به وزارت کشور ارایه کرد

پیش نویس لایحه

تهران - ایرنا - حزب وحدت و همکاری ملی ایران اسلامی 42 پیشنهاد خود را درباره پیش نویس لایحه تاسیس و فعالیت احزاب به وزارت کشور ارایه کرد.

به گزارش روز دوشنبه ایرنا از روابط عمومی حزب وحدت و همکاری ملی ایران اسلامی، در پی درخواست وزارت کشور از احزاب و گروه های سیاسی برای ارائه پیشنهادات اصلاحی و تکمیلی در خصوص پیش نویس لایحه تاسیس و فعالیت احزاب، شورای مرکزی این حزب پیش نویس لایحه مذکور را مورد بررسی کارشناسی قرار داد.

حزب وحدت و همکاری ملی ایران اسلامی نظرات اصلاحی و تکمیلی خود را در قالب 42 پیشنهاد اصلاحی و الحاقی در مواد و تبصره های لایحه مذکور به وزارت کشور ارائه و آنها را طی نامه رسمی برای عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور و معاون سیاسی این وزارت ارسال کرد.

این حزب به رحمانی فضلی پیشنهاد کرد کارگروهی متشکل از معاونین سیاسی، حقوقی و پارلمانی وزارت کشور، دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب و چند نفر از دبیران کل احزاب فعال کشور را برای بررسی کارشناسی پیشنهادات ارائه شده احزاب و تدوین لایحه جامعی برای تاسیس و فعالیت احزاب در کشور تشکیل دهد.

سیام**1058 *1449
کد N129055