نرخ بیکاری در ترکیه به مرز دو رقمی رسید

داده اقتصادی,ترکیه اقتصادی

آنکارا - ایرنا - بیکاری که یکی از مهمترین مشکلات ساختاری و دغدغه های دولتها در ترکیه بوده ، در ماه نوامبر سال گذشته به 9/9 درصد رسید تا تعداد بیکاران رسمی در این کشور با 154 هزار نفر افزایش نسبت به دوره مشابه سال گذشته ، به دو میلیون و 784 هزار نفر برسد.

به گزارش ایرنا، در حالیکه نرخ بیکاری در ترکیه به مرز ارقام دو رقمی رسید، نرخ بیکاری در بین جوانان که در واقع مهمترین بخش از ساختار جمعیتی این کشور است، 3/19 درصد شد.

در نوامبر ( مهر و آبان ) سال گذشته نرخ بیکاری در بین جوانان 15 تا 24 سال ترکیه با نیم واحد رشد نسبت به نوامبر سال 2012 ، به 3/19 درصد رسید.

موسسه آمار دولتی ترکیه طبق تقویم اعلام داده های مربوط به تحولات اقتصادی این کشور، روز دوشنبه نرخ بیکاری این کشور در ماه نوامبر سال 2013 میلادی را اعلام کرد.

در این دوره، نرخ بیکاری ترکیه در بخش خارج از کشاورزی با 3/0 واحد افزایش نسبت به دوره مشابه سال گذشته به 12 درصد رسید.

از سوی دیگر در این دوره تعداد شاغلین در اقتصاد ترکیه با 152 هزار نفر افزایش به 25 میلیون و 443 هزار نفر رسید.

بر اساس داده های موسسه آمار دولتی ترکیه 5/22 درصد شاغلین در ترکیه در بخش کشاورزی، 4/19 درصد در بخش صنعت، 4/7 درصد در بخش ساختمان سازی و 7/50 درصد در بخش خدمات فعالیت می کنند .

موسسه آمار دولتی ترکیه بیش از دو سال است که داده های مربوط به بازار کار این کشور را در دوره های سه ماهه تعقیب کرده و میانگین آن را اعلام می کند. به گفته دیگر آمار مربوط به ماه نوامبر در واقع میانگین آمار مربوط به ماه اکتبر – نوامبر - دسامبر گذشته است .

در این آمار تعداد جمعیت این کشور در نوامبر سال 2012 میلادی 73 میلیون و 950 هزار نفر بود که در نوامبر سال 2013 به 74 میلیون و 793 هزار نفر رسیده که 51 میلیون و 48 هزار نفر از آنان در شهرها و 23 میلیون و 745 هزار نفر دیگر در مناطق غیر شهری زندگی می کنند.

جمعیت بالای 15 سال ترکیه نیز از 55 میلیون و 83 هزار نفر به 55 میلیون و 935 هزار نفر رسیده که 38 میلیون و 305 هزار نفر از آنان در شهرها و 17 میلیون و 628 هزار نفر دیگر در مناطق روستایی ساکن هستند.

در نوامبر سال 2012 نسبت مشارکت در بازار کار ترکیه 7/50 درصد بود که در نوامبر سال گذشته به 5/50 درصد کاهش یافته است .

نیروی کار ترکیه نیز در این دوره از 27 میلیون و 921 هزار نفر به 28 میلیون و 227 هزار نفر و کل شاغلین ترکیه نیز از 25 میلیون و 291 هزار به 25 میلیون و 443 هزار نفر رسید که به مفهوم کاریابی فقط حدود 150 هزار نفر در یک سال است .

در نوامبر گذشته تعداد شاغلین در مناطق شهری 16 میلیون و 772 هزار نفر و در مناطق غیر شهری نیز هشت میلیون و 671 هزار نفر محاسبه شده است.

تعداد بیکاران ترکیه در نوامبر سال 2012 برابر دو میلیون و 630 هزار نفر بود که در نوامبر سال گذشته به دو میلیون و 784 هزار نفر رسید. تعداد بیکاران در مناطق شهری نیز از دو میلیون و 102 هزار نفر به دو میلیون و 171 هزار نفر و در مناطق غیر شهری نیز از 528 هزار نفر به 613 هزار نفر رسید.

در نوامبر سال 2012 نرخ بیکاری ترکیه 4/9 درصد بود که در نوامبر سال گذشته به 9/9 درصد افزایش یافته است . این نسبت در مناطق شهری از 3/11 درصد به 5/11 درصد و در مناطق غیرشهری نیز از 6/5 به 6/6 درصد رسیده است.

یکی از مهمترین شاخص های بیکاری، بیکاری در بین جوانان است که در نوامبر سال 2012 میلادی برابر 8/18 درصد بود. این نسبت در نوامبر سال 2913 به 3/19 درصد رسید. نسبت بیکاری در بین جوانان در شهرها نیز از 9/21 درصد به 1/21 درصد و در مناطق غیر شهری از 8/12 درصد به 4/15 درصد رسیده است.

این بررسی ها نشان می دهد، نسبت اقتصاد غیر رسمی و به عبارت دیگر فعالیت های اقتصادی ثبت نشده و مالیات بندی نشده در اکتبر سال 2012 میلادی 7/39 درصد محاسبه شده است.

این نسبت در اکتبر سال 2011 میلادی 8/41 درصد تخمین زده شده بود.

دولت آنکارا اعلام کرده که ضمن مبارزه جدی با اقتصاد زیر زمینی و یا اقتصاد غیر رسمی و تلاش برای هدایت این فعالیت ها به اقتصاد رسمی، درصدد پایین آوردن نرخ بیکاری در ترکیه بطور پویا و مرحله ای تا سال 2023 میلادی به پنج درصد است .

خاورم/2011**230**1651
کد N128542