علویان ترکیه کشتار هم کیشان خود در سوریه را محکوم کردند

علویان

آنکارا - ایرنا - اعضای انجمن های ˈعلویان ترکیهˈ با برگزاری تجمعی در آنکارا، قتل عام علویان در سوریه از سوی گروه های تروریستی را محکوم کرده و دولت ترکیه را در این قتل عام ها شریک دانستند.

به گزارش روز دوشنبه ایرنا، اعضای انجمن ˈپیر آبدال سلطانˈ ، بنیاد فرهنگی ˈحاجی بکتاش ولی آناتولیˈ، فدراسیون انجمن های محلی ˈقزل ایرماکˈ و اعضای ˈخلق اولریˈ به منظور محکومیت قتل عام علویان در سوریه در آنکارا تجمع کردند.

ˈکمال بلبلˈ رییس انجمن فرهنگی پیر آبدال سلطان در پایان این تجمع با قرائت بیانیه مشترک انجمن های علویان گفت: علیه علویان در سوریه نسل کشی صورت می گیرد.

بلبل در ادامه با بیان اینکه طی دو سال اخیر 11 بار علیه علویان کشتار صورت گرفته، گفت: گروههای تروریستی ˈجبهه النصرهˈ ، ˈاحرار الشامˈ، ˈجنبش انقلابی سوریهˈ و ˈگردانهای جندالاقصیˈ وابسته به ˈداعشˈ در این قتل عام ها شرکت داشته اند و علیه علویان با یکدیگر متحد شده اند.

وی همچنین حزب حاکم ˈعدالت و توسعهˈ ترکیه را در قتل عام علویان سوریه سهیم دانست.

ترکیه از آغاز بحران در سوریه به همراه کشورهای عربستان سعودی و قطر از معارضان و تروریستهای سوری حمایت کرده است .

برخی آمارارایه شده حاکی از آن است که بیش از 20 میلیون نفر از جمعیت 76 میلیونی ترکیه را علوی ها تشکیل می دهند.

خاورم ** 230**1651
کد N128059